ZorgVisie

PsyDirect zal zich vooral richten op het leveren van kwalitatief goede psychologische zorg en orthopedagogisch-generalistische zorg voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg.

De zorggroep heeft de volgende speerpunten:

  1. Samen met ketenpartners ontwikkelen van een eerstelijns keten voor psychische gezondheid en welzijn, toegankelijk en dicht bij de cliënt.
  2. Het leveren van consultatie, diagnostiek en behandeling in de generalistische basis GGZ.
  3. Ontwikkelen en aanbieden van scholing aan andere ketenpartners.
  4. De zorggroep streeft naar optimale aansluiting van GZ psychologen en eerstelijns psychologen aan de zorggroep in de regio’s Noord-Oost Brabant.
  5. De zorggroep maakt afspraken met andere partijen zoals huisartsen, fysiotherapeuten en gemeenten over de te leveren zorg binnen de Basis GGZ/ketenzorg.
  6. Het borgen van de afgesproken kwaliteit van de kennis, kunde en bevoegdheden vindt plaats binnen de zorggroep.
  7. De zorggroep verstevigt als rechtspersoon de positie binnen de Basis GGZ en specialistische GGZ , van de aangesloten psychologen.