Bestuur

De kerngroep meende  dat het vanwege de continuïteit goed was om het bestuur te formeren uit de kartrekkers: de leden van de kerngroep. Twee leden hebben aangegeven geen bestuursfunctie te willen. Dit zijn Yolie Dijkers en Rianne Risseeuw. Het huidige bestuur en de functieverdeling is als volgt:

Voorzitter:/Secretaris:   Berno van Laerhoven
Penningmeester:             Marjan Dijkstra
Algemeen bestuurslid:  Diana van de Wetering
Algemeen bestuurslid:  Sharon Jansen

 

Statutair worden ieder jaar op de algemene ledenvergadering minimaal twee bestuurszetels vrijgegeven voor herkiezing.