Bestuur

De kerngroep meende  dat het vanwege de continuïteit goed was om het bestuur te formeren uit de kartrekkers: de leden van de kerngroep. Twee leden hebben aangegeven geen bestuursfunctie te willen. Dit waren Yolie Dijkers en Rianne Risseeuw. Jan Willem Haga (voorzitter), Harry Barendse (secretaris), Marjan Dijkstra (penningmeester), Remko Lingsma, Diana van de Wetering vormden in de eerste jaren het Bestuur. Toen Harry Barendse vertrok, is Berno van Laerhoven in de plaats gekomen. Inmiddels is het aantal Bestuursleden geminimaliseerd tot twee.

Het huidige bestuur en de functieverdeling is als volgt:

Voorzitter / Secretaris:   Berno van Laerhoven
Penningmeester/ algemeen bestuurslid:  Diana van de Wetering
Algemeen bestuurslid:

Statutair worden ieder jaar op de algemene ledenvergadering minimaal twee bestuurszetels vrijgegeven voor herkiezing.