PsyDirect & algemeen zorgpad

PsyDirect staat voor kwalitatieve generalistische psychologische en orthopedagogisch-generalistische zorg  in de regio Noord-Oost Brabant en Bommelerwaard.
De zorggroep bouwt voort op jarenlange ervaring van vrijgevestigde psychologen en vrijgevestigde orthopedagogen-generalist. Wij zijn een stabiele partner gericht op het optimaliseren van generalistische basis geestelijke gezondheidszorg dicht bij de cliënt, in samenwerking met ketenpartners.

Download PsyDirect flyer

Zorgpad 2